Đang tải... Vui lòng chờ...

Chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018

Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018 của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây

In văn bản

  

Hình ảnh nổi bật