Đang tải... Vui lòng chờ...

DMC – MT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Sáng ngày 05/4/2013, tại Hội trường Công ty DMC – Miền Trung địa chỉ Lô L3 Phân khu CN Sài Gòn - Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung đã tổ chức buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Về tham dự đại hội có Ông Hà Duy Tân – UVHĐQT TCT, Ông Phạm Quang Văn – Trưởng BTCPTNNL TCT về phía Công ty DMC – Miền Trung có Ông Nguyễn Lâm – CT.HĐQT, Ông Lê Văn Cường – UVHĐQT, Giám đốc Công ty và các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng /Xưởng Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty.

Trong Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc đã báo cáo trước Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung bao gồm:

1.    Báo cáo TK hoạt động của HĐQT năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013;

2.    Báo cáo TK tình hình thực hiện KH SXKD năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013;

3.    Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013;

4.    Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban KS, GĐ năm 2012 và KH thù lao của HĐQT, BKS, GĐ năm 2013;

5.    Báo cáo tài chính năm 2012 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

6.    Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ 2013;

7.    Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

Đoàn Chủ tịch Đại Hội

 

 

Phát biểu tại đại hội Ông Hà Duy Tân – UVHĐQT TCT đã biểu dương những thành tích của DMC – Miền Trung đạt được trong năm qua mặc dù trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như nguồn lực Công ty còn nhiều hạn chế.  Nhiệm vụ của DMC – Miền Trung rất nặng nề, nhiều thách thức.  Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty cần chủ động tích cực phát huy sáng tạo hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch.

 

 Đ/c Hà Duy Tân phát biểu tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên DMC – Miền Trung năm 2013 thành công, khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo, luôn mạnh dạn trong công tác tiếp cận thị trường, đổi mới trong công tác quản lý. Sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao xuyên suốt từ HĐQT, Ban Giám đốc và của toàn thể CBCNV DMC – Miền Trung là nền tảng vượt qua khó khăn thách thức để phát triển bền vững Công ty trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

 

 

In văn bản

  

Hình ảnh nổi bật