Đang tải... Vui lòng chờ...
Lịch sử phát triển

 

Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC - Miền Trung (DMC – Miền Trung) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh các loại hóa chất, hoá phẩm & vật liệu phục vụ cho ngành Dầu khí và các ngành công nghiệp khác như Axít Clohiđric, axít Sulfuric, axít Photphoric, Natri hydroxit, Kali hydroxit, Natri Cacbonat, Ammonium Hydroxide…; Hoá chất phục vụ cho xử lý nước (Polyme Cation, Anion, PAM, FeCl3,  PAC, NaOCl,… ); Hoá chất hoá phẩm phục vụ cho khoan cọc móng nhồi, khoan khai thác dầu khí (Bentonite, CMC…); Các loại khoáng chất: (CaCO3, cát lọc, sỏi lọc, Dolomite, Fenpat…); Phân bón các loại (Urea, NPK…); Lưu huỳnh, Keo dán gỗ ure-fomandehit …; Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

- Kinh doanh các sản phẩm Lọc hóa dầu: Hạt nhựa Polypropylene (PP); dầu FO, DO; xơ, sợi polyester … 

- Thực hiện các dịch vụ Logistics; Nạp hoá chất; làm sạch tàu dầu; bồn bể chứa, đường ống…

Một số nét chính trong quá trình hình thành và phát triển của DMC - Miền Trung:

   • Năm 1999: Thành lập Xí nghiệp Hoá phẩm Dầu khí Quảng Ngãi trực thuộc Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (Công ty DMC) theo Quyết định số 1142/QĐ-HĐQT ngày 16/7/1999 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam).

   • Năm 2006:  Đổi tên thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí tại Quảng Ngãi, theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2006 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - DMC (nay là Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí  - CTCP).  

    Năm 2008: Đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên DMC - Quảng Ngãi, theo Quyết định số 60/QĐ-DMC ngày 09/01/2008 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – DMC; Sau đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm Dầu khí miền Trung, theo Quyết định số 1107/QĐ-DMC ngày 25/12/2008 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP.

   Năm 2009: Đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung, theo Quyết định số 631/QĐ-DMC ngày 22/4/2009 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP.

    • Năm 2011: Công ty TNHH một thành viên Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Trung chuyển thành Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung theo Nghị quyết số 296/NQ-DMC của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP; Ngày 08/3/2011 Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung đi vào hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 4300369645 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

  

Hình ảnh nổi bật