Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghị quyết V/v miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm và bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm và bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

tải tài liệu tại đây

In văn bản

  

Hình ảnh nổi bật