Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

 

 

Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Xem nội dung tại đây

In văn bản

  

Hình ảnh nổi bật