Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

 

 

Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây

In văn bản

  

Hình ảnh nổi bật