Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

 

Tải tài liệu tại đây

In văn bản

  

Hình ảnh nổi bật