Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  

Hình ảnh nổi bật