Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông báo

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018

Xin gia hạn thời gian tổ chức Đạị hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tuyển dụng nhân sự Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung có nhu cầu tuyển dụng lao động Kế toán trưởng

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, Người đại diện vốn tại Tổng công ty Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)
Ngày 12/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, Người đại diện vốn tại Tổng công ty Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC).

Thư mời hợp tác
Thư mời hợp tác
Công ty DMC - Miền Trung đã tiến hành nghiên cứu công nghệ định dạng lưu huỳnh hạt trong nước. Nay Công ty chúng tôi muốn được hợp tác cùng Quý Công ty để thiết kế thiết bị và hệ thống dây chuyền sản xuất lưu huỳnh hạt với công suất 2.000 tấn/năm

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

  

Hình ảnh nổi bật