Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin DMC - MT

Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung

DMC - Miền Trung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tờ trình về việc xin thông qua sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung

Tổng Công ty DMC chỉ đạo thực hiện lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của DMC Miền Trung.

Đề xuất nhân sự tham gia HĐQT-BKS-BĐH và chuyển trụ sở chính

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022
Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2017 Công đoàn cơ sở thành viên DMC-Miền Trung đã tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Văn- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty DMC-M , đồng chí Lê Văn Cường- Giám Đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng -Phó Giám Đốc Công ty, cùng với sự tham dự của tất cả các đoàn viên công đoàn Công ty DMC- M.

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

DMC - Miền Trung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/4/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung địa chỉ 391 Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung đã tổ chức buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nghị quyết V/v miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm và bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng
Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm và bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung

  

Hình ảnh nổi bật