Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo chốt danh sách cổ đông Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

DMC – Miền Trung tham gia Hội thi Cán bộ Công đoàn Dầu khí giỏi khu vực miền Trung năm 2014
Ngày 27/9/2014, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn Dầu khí giỏi khu vực miền Trung năm 2014. Đây là lần đầu tiên Hội thi được tổ chức tại Quảng Ngãi.

Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Hội đồng quản trị Công ty DMC - Miền Trung xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Chi Đoàn Thanh niên DMC - Miền trung tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá

DMC hướng về miền Trung
DMC hướng về miền Trung

DMC – Miền Trung tổ chức thăm hỏi và tặng quà Mẹ VNAH & Gia đình CBCNV công ty có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Chi đoàn DMC –Miền Trung tham gia Hội thi Bí thư Chi đoàn Giỏi Cấp Tập Đoàn

Công đoàn Dầu khí Việt Nam khai mạc Giải bóng đá ngành Dầu khí khu vực miền Trung năm 2013

  

Hình ảnh nổi bật