Đang tải... Vui lòng chờ...

Tờ trình về việc xin thông qua sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung

Tờ trình về việc xin thông qua sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung.

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 

In văn bản

  

Hình ảnh nổi bật